725 518 688

Information for customers

Minimální obsazenost skupinových lekcí

Pro následující lekce:
  1. Základy kalisteniky
  2. Box
  3. Kruháč pro ženy
je nastavena minimální obsazenost v počtu 4 osob.
Pokud tedy ve stanovenou dobu před začátkem lekce (4 hodiny, resp. 8 hodin pro Základy kalisteniky)...