725 518 688

Informace pro návštěvníky

Minimální obsazenost skupinových lekcí

Pro následující lekce:
  1. Box
  2. Kruháč pro ženy
  3. Jóga se Šárkou
je nastavena minimální obsazenost v počtu 4 osob, resp. 3 osob pro Jógu
Pokud tedy ve stanovenou dobu před začátkem lekce (4 hodiny, resp....